• Bioraffinering är baserad på idén om ett grönt kretslopp där inga resurser går förlorade.
  • Bioraffinering är en ny ekonomisk metod för uppvärmning med biomassa.
  • Det finns många outforskade möjligheter - utöver uppvärmning - som grundas på basproduktionen. Dessa skissas upp nedan.
  • Metoden är ekonomisk fördelaktig och inte beroende av statliga medel

Efter mekanisk delning i mixern separeras biomassan genom en raffineringsprocess,
i vilken det rörs om och värms upp till 190C under två timmer och omvandlas till vätska och torrvara. Torrvaran, som efter raffineringsprocessen är värmebehandlad
och därmed bakteriefri reduceras till en vätskehalt på ca 6-10%, precis som träpellets,
och kan därför användas som bränsle direkt i brännkammaren.
Överproduktion av torrvara från raffineringen kan pressas till bränslepiller/briketter
Vätskan från processen används i ångform (trycklös) till uppvärmning
via en kondensator och blir åter till vatten.
Brännkammaren – som värmebärare - drivs av termisk olja i ett öppet system
för att trycklöst kunna arbeta vid 190C. Anläggningen är uppbyggd som en dynamisk process (bränsleenheten) och en kontinuerlig process (raffineringsenheten).

1. Biomassa                                A. Vatten
2. Homogenisering                     B. Bränslepillar
3. Förångning                             C. Aska
4. Ånga                                       D. Rök
5. Kondensation                         E. Värme
6. Fiberfraktion
7. Pressning
8. Förbränning

FÖRDELAR

  • Ingen bortforsling
  • Ingen förångning av näringsämnen
  • Ingen förorening av marken
  • Ingen hämtning av bränsle
  • Produktion av bränslepiller/briketter
  • Inga besvär för grannar