OM BIORAFFINERINGVi har afprøvet forskellige typer biomasse i vores anlæg. Primært har vi arbejdet med dybstrøelse fra heste, baseret på høvlspåner og piller. Det er planen at lave samme intensive arbejde med dybstrøelse fra kyllinger, vådt træflis, samt dybstrøelse fra heste baseret på halm. I dybstrøelsen fra hestene har vi foretaget 8 fugtigheds målinger og målt fugtigheder fra 49% - 57% i frisk hestemøg. Hver hest producerer ca. 35kg - 40kg møg per dag. Hvilket repræsenterer ca. 3,5kW - 4,0kW. Frisk hestemødding (spåner) indeholder:Hestegødningen har pga. det lave kvælstofindhold i sin helhed ingen værdi som gødning i landbruget.

For at få en ensartet dosering og ensartet raffinering
har vi valgt at homogenisere biomassen.
Det gør vi ved en mekanisk neddeling.
Samt blanding i mixeren i 10 minutter.
Afhængigt af biomassens beskaffenhed
kan det være nødvendigt
at mikse/ neddele i længere tid.
F.eks. hvis man skal af med noget sammen brændt hø/wrap. 

Under konstant bevægelse ved 190C dampes væsken
fra dybstrøelsen i raffineringsrøret.
Dampen suges ud i toppen af røret
og tørstoffet falder ned i buffertanken.
Dampen suges igennem kondensatoren hvor det igen bliver til væske.
Ca. 65% af den energi som anvendes til raffineringsprocessen,
genvindes via kondensatoren. 

Den tørre biomasse har en brændværdi på fa. 4,5 kW/ kg.
Altså marginalt lavere end halm, som typisk ligger på ca. 4,8 kW/ kg.

Spildevand fra raffinerings/ kondenseringsprocessen
har lavere værdier end hvad man typisk finder i husholdnings spildevand.
Spildevandet burde derfor kunne sendes i det normale kloaksystem.

Bio asken fra processen opfylder normerne for aske
og kan bringes tilbage i kredsløbet som gødning i landbruget.
Værdien af phospher og kali gør at vi kan spare på kunstgødning
og kun tilføre kvælstof ud over bio asken.
Aske indholdet er relativt højt på ca. 8 - 10%
Vi har målt indhold af phospher på ca. 15g/ kg og kali på 52g/ kg.

 • Fyr: 140 kw hedoliefyr
 • Tørrerør: 800mm x 6m
 • Heste: ca. 40 incl. naboens
 • Brændsel: våd biomasse op til 60% vand
   - Dybstrøelse; Spåner/ Piller
 • Pladsbehov: 60 m2 (15x4)
 • Forbrug: Opvarmning af ca. 1.200 m2
 • Overskudsproduktion: ca. 100t raffineret
  brændsel 

Fordele ved BIORAFFINERING

 • Ingen bortkørsel
 • Ingen næringsstof fordampning
 • Ingen nedsivning
 • Ingen tilkørsel af brændsel
 • Produktion af fyringspiller
 • Ingen nabogener